top of page

Sivujen reviirihistoria


Koska Metsäketo on ollut olemassa vuodesta 2012 lähtien, on myös reviirien suhteen ehtinyt tapahtua muutoksia.

Aloitimme metsäreviireillä, mutta kirjojen siirtyessä järvireviireille myös tämä roolipeli samaistui tilanteeseen: Kissat joutuivat jättämään metsän ja muuttamaan järvelle. Syynä tähän oli se, että kaksijalat olivat päättäneet tehdä klaanien metsästä luonnonpuiston, ja päästivät monenlaisia suurpetoja kissojen reviireille. Nämä pedot ja kaksijalkojen koneet ajoivat klaanit niin ahtaalle, että he joutuivat lähtemään.

Alkusyksystä 2018 järvireviireillä riehui metsäpalo, joka poltti kaiken maan tasalle. Tästä johtuen klaanit eivät voineet pysyä järvellä, vaan päättivät etsiä uuden asuinpaikan. Tähtiklaanin merkistä he suuntasivat takaisin vanhoille metsäreviireille, vaikka yksikään klaanilaisista ei tiennyt, mitä odottaa: edellinen reviirimuutos oli tapahtunut sukupolvia sitten, eikä siltä ajalta ollut enää kissoja elossa. Matka tehtiin Taon lauman ohjeistuksesta suuren ukkospolun reunaa pitkin, ja taivallus sujuikin suurimmaksi osaksi ongelmitta. Kaksijalat olivat hylänneet luonnonpuistohankkeen ja pedot olivat lähteneet jo aikoja sitten omille teilleen, joten metsä oli jälleen otollista aluetta klaaneille. Alla kuva koko uudesta alueesta maamerkkeineen, reviirit väreillä merkattuna. Tärkeä huomautus: reviirien ulkopuolelle itsekseen seikkailu on luvanvaraista tavaraa, vaikka houkuttelevaa onkin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koska olemme tottuneet alla olevaan kirjojen karttaan, ilmansuunnat menevät sen mukaisesti - Korkokivet ovat klaanien reviireiltä suoraan pohjoiseen, Myrskyklaani on Jokiklaanin itänaapuri ja niin edespäin.

Metsäreviireillä, joilla klaanit tällä hetkellä asustavat, on muutamia eroavaisuuksia kirjojen metsäreviiriin. Paikka on sama, mutta kaksijalat ovat hieman muokanneet aluetta, joten joitain huomattavia kirjojen alueita ei täällä ole. 

Alla näkyvässä kartassa on merkitty haaleanrusehtavalla ne paikat, joita ei roolipelissä enää ole. Kuvan jälkeen on selostettu, kuinka paikat eroavat alkuperäisistä.

 

 

 

 

 

 

​​

 • Puusilpomo ja kaksijalkala || Alueen ympärillä olevat aidat on osin kaadettu, mutta klaanit eivät kulje kyseisellä alueella. Vanhojen rakennuksien tilalla on hieman modernimpi tutkimus-/tarkkailukeskus, joka on kuitenkin ajan saatossa rapistunut.

 • Jokiklaanin reviirin maatila ja Ohran tila || Purettu, alueella on samankaltaista paljasta maata kuin muuallakin reviirillä. Ainoa merkki menneestä on se, että alueella kasvaa monia kaksijalkojen yrttejä, kuten kissanminttua.

 • Haaskala || Hävitetty, alueella on kuivahkoa, harjoitteluaukeaksi sopivaa maata.

 • Klaanien leirit || Osat ovat vaihtaneet hieman paikkoja.

 • Nelipuu || Kaksijalat kaatoivat Nelipuut, mutta jättivät kannot paikoilleen. Suurkiveä aukiolla ei ole, vaan sen tilalla on kaksijalkojen tuoma kivipaasi, joka on toiselta puolelta tasainen ja toiselta normaalin rosoinen ja kaareva (käytännössä puolikas irtolohkare). Päälliköt puhuvat tältä kiveltä klaaneille. 

 

Reviirien nykyinen rakenne

 • Myrskyklaani: Kokenut vähiten muutoksia. Leiri on siirtynyt aavistuksen lähemmäs vanhaa Puusilpomoa, Korkeamäntyjen tuntumaan. Päällikön pesä sijaitsee suuren siirtolohkareen alle jäävässä tilassa, ja kyseinen siirtolohkare, Suurkivi nimeltään, toimii myös kokouspaikkana. Metsäistä, tuttua maata, sekametsää ja pari pientä puroa.

 • Jokiklaani: Vanhalle maatilalle johtanut metsätie on yhä olemassa, vain täysin käyttämättömänä ja hyvin rappeutuneena. Klaanin keskuudessa se tunnetaan vanhana Ukkospolkuna. Rotkon yli kulkevaa siltaa on vahvistettu. Alueella on aiempaa enemmän puita, ja nykyinen metsä ulottuu leirin takaa entisen kaksijalkalan puutarhasta aina lähelle rajarotkon mutkaa, ja siitä vasemmalle. Rotkon varrella ja joen edessä ei kuitenkaan ole muutamaa yksilöä lukuun ottamatta puita, vaan alue on heinikkoista, paljasta aluetta. Joen penkka on paikoin veden pintaa korkeampi tuuheiden sammalmättäiden vuoksi. Leiri on melkein entisellä paikallaan, tärkeiden yrttivarastojen tuntumassa. Leiristä ei kuitenkaan aivan näe joelle asti, paitsi kevättulvien aikaan.

 • Tuuliklaani: Leiri on entisellä paikallaan, samankaltainen kuin muillakin klaaneilla (ei siis kirjoissa käytettyä taivasalla nukkumista). Harjoitusaukea perustetaan lähelle entistä Ohran tilaa, vanhalle työkoneiden parkkipaikalle. Maa on siellä tamppaantunut tasaiseksi ja kestäväksi, eikä se pehmene sateellakaan. Reviirin alavat maat ovat alttiita tulville, eikä ole tavatonta, että Nelipuunkin aukio tulvii.

 • Varjoklaani: Kokenut eniten muutoksia. Reviirin laitamilla sijainnut kuusimetsä on levinnyt, ja leiri perustetaan sinne (kartassa hieman entisestä koilliseen, kartan ulkopuolelle). Suota on jäljellä vain pieni pläntti kartassa näkyvän puron ympärillä, muu alue on kuivatettu ainakin osittain. Suuri osa entisestä suosta on nykyään jänkää (kuivempaa suotyyppiä), eikä se esimerkiksi upota. Haaskalan alueelle muodostuu harjoitusaukea.

 • Rajat

  • Varjoklaani-Myrskyklaani: Ukkospolku

  • Myrskyklaani-Jokiklaani: Joki

  • Jokiklaani-Tuuliklaani: Rotko

  • Tuuliklaani-Varjoklaani: Ukkospolku

  • Tuuliklaani-Myrskyklaani: Rajalinja kulkee sillalta suorana viivana ukkospolulle asti. Pöllöpuuta voi käytännössä pitää yhtenä rajamerkkinä.

   • Alue Nelipuulta melkein Pöllöpuulle asti on "rauhoitettua" aluetta, vaikka Tuuliklaani sen omistaakin. Alueella ei saa metsästää kukaan muu kuin Tuuliklaani, mutta muut kissat saavat halutessaan kulkea esteettömästi Nelipuulle. (Toimii samalla tavalla kuin rantakaistale järvireviireillä.)

  • Jokiklaani-Hohkan lauma: vanha Ukkospolku sekä suora viiva rotkolta alas​

  • Jokiklaani-Lokin lauma: vanha Ukkospolku

  • Lokin lauma-Hohkan lauma: suora viiva vanhalta Ukkospolulta alas, Pitkäpetäjänä tunnettua mäntyä voidaan pitää yhtenä rajamerkeistä

  • Lokin lauma-Myrskyklaani: Rapistunut tutkimus-/tarkkailukeskus

 

Pääosin reviirit ovat siis entisenlaiset. Selvyyden vuoksi paikkojen nimitykset ovat samat kuin kirjoissa. Poikkeuksena tietenkin Nelipuu, jota kissat nimittävät Kokoontumisaukeaksi. Jotkut rääväsuut kutsuvat paikkaa myös Nelikannoksi.

Alla kuva reviirirajoista. Klaanit ovat tutussa järjestyksessä. Valkoisella rajattu alue merkitsee Elysian ja Rockyn aluetta, punainen Lokin lauman reviiriä, ja keltainen Hohkan lauman reviiriä. Heille, ketkä pystyvät hahmottamaan etäisyyksiä: Tuuliklaanin Ukkospolun viereinen raja on n. 260 metriä pitkä, ja Tuuliklaanin reviiri on neljä hehtaaria alueeltaan, vertauskohteeksi muille reviireille. Reviirien maamerkkikohtaisen kartan löytää täältä.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leirien rakenne


Selostukset leirien rakenteista löytyvät alla olevista linkeistä.
 

Myrskyklaani  ⇔  Jokiklaani  ⇔  Tuuliklaani  ⇔  Varjoklaani  ⇔  Erakot ja laumat

keto reviirit.jpg
bottom of page